VATRODOJAVA

Sustavi vatrodojave su veoma kompleksni sustavi koje je potrebno prilagoditi potrebama korisnika i zakona. U Hrvatskoj je na snazi cijeli niz zakona koji reguliraju područje zaštite od požara te ih je potrebno dosljedno slijediti. Implementaciji sustava vatrodojave nije moguće pristupiti bez prethodno izrađenog protupožarnog elaborata te projekta za sustav vatrodojave. Uređaji koju su na tržištu moraju proći stroge kontrole kako bi zadovoljili stroge zakonske propise. Sustavi za vatrodojavu mogu biti žični i bežični, a bežični se najčešće primjenjuju na objektima koji su već u funkciji te bi kabliranje predstavljalo nepremostiv trošak ili na objektima gdje kabliranje nije dozvoljeno (kulturna baština).

OSNOVNI ELEMENTI SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

DETEKTORI

Najbitniji dio sustava za dojavu požara su automatski detektori. Oni su raspoređeni po prostorijama kako bi što ranije detektirali pojavu čestica koje su produkt gorenja ili povišene temperature. Ovisno o uvjetima u prostoriji odabire se tip detektora koji mogu biti optički, termički, termodiferencijalni ili kombinacija navedenih tipova.

RUČNI JAVLJAČI

Osim automatskih detektora požara u sustavu su obavezni i ručni javljači pomoću kojih osobe u prostoru kada uoče požar mogu aktivirati trenutni alarm

VATRODOJAVNA CENTRALA

Centrale primaju informaciju o alarmu s detektora i ručnih javljača, obrađuje ih i prosljeđuje na uređaje za signalizaciju i upravljanje

SIGNALIZACIJA

Požarni alarm se signalizira pomoću unutrašnjih i vanjskih sirena. Sirene su crvene boje i mogu biti sa ili bez bljeskalice.

VATRODOJAVA U PRIVATNIM KUĆAMA I STANOVIMA

U stambenim je objektima ekonomično sustav dojave požara kombinirati sa sustavom protuprovale i koristiti istu alarmnu centralu. Osim potrebe za zaštitom od požara, raste i potreba za zaštitom od nesreća uzrokovanih istjecanjem gradskog plina i trovanja ugljičnim monoksidom zbog neispravnih dimnjaka. Kako bi se i takve opasnosti spriječile ili barem smanjile preporučljivo je u stambeni prostor ugraditi detektor plina i/ili ugljičnog monoksida i spojiti ga na već postojeću protuprovalno – vatrodojavnu centralu. Ukoliko u stambenom objektu ne postoji sustav protuprovale i korisnik ne želi centralizirani nadzor moguće je dojavu požara i plina izvesti i nezavisnim vatrodojavnim detektorima koji tada samo lokalno signaliziraju alarm bez aktiviranja sirena za uzbunjivanje okolice i pozivanja intervencije.